AutoBild Topshop 2022 Bikeroutfit.de Trusted Shops Bikeroutfit.de

Fortrydelsesret

Advisering om annullering

Ret til annullering

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for en måned uden angivelse af en grund.

Annulleringsfristen er en måned fra den dato, hvor du eller en af dig opgivet tredjemand, der ikke må være transportøren, har taget den sidste vare i besiddelse.

For at gøre brug af din annulleringsret skal du informere os (Biker Outfit Schleswig GmbH, Schubystr., 142, 24837 Slesvig, info@biker-outfit.de, Tyskland, Telefon: +4946219844377, Fax: +4946219844378) ved brug af en entydig erklæring (f.eks. et brev afsendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte prøveformular for annullering dertil, hvilket dog ikke er obligatorisk.

For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af annulleringsretten inden udløbet af annulleringsfristen.

Følger af annulleringen

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de meromkostninger, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden metode til levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering), straks og senest en måned fra den dato, hvor meddelelsen om din annullering af denne kontrakt er modtaget hos os. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt; i intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyr i forbindelse med denne tilbagebetaling. Vi kan nægte refunderingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage eller indtil du har givet bevis for, at du har returneret varerne, afhængigt af hvilket er det tidligere tidspunkt.

Du skal tilbagesende eller tilbagelevere varerne straks til os og under alle omstændigheder senest en måned fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på en måned. Du hæfter for de direkte udgifter i forbindelse med tilbagesendelsen af varerne. Du skal kun betale for en eventuel forringelse af varernes værdi, når dette værditab efter en test af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde skyldes en uhensigtsmæssig håndtering, som kan føres tilbage til dig.

Prøve-annulleringsformular

(Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os).

- Biker Outfit Schleswig GmbH, Schubystr., 142, 24837 Slesvig, info@biker-outfit.de, Tyskland, Fax: +4946219844378

- Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt vedrørende køb af følgende varer (*)/leveringen af følgende serviceydelse (*)

- bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens/forbrugernes navn

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelse på papir)

- Dato

(*) Det ikke-relevante overstreges.


Advisering om annullering udstedt med Trusted Shops retstekstforfatteren i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke advokater. Ved tvivlsspørgsmål er den originale, tyske tekst gældende.

 

Loading...