AutoBild Topshop 2022 Bikeroutfit.de Trusted Shops Bikeroutfit.de

Generelle forretningsbetingelser

Generelle Forretningsbetingelser

1. Gyldighedsområde

De følgende forretningsbetingelser gælder for alle ordrer via vores Online-Shop.

2. Kontraktpartner, indgåelse af kontrakt

Købsaftalen indgås med Biker Outfit Schleswig GmbH.

Præsentationen af varerne i Online-Shop repræsenterer ikke noget bindende tilbud, men et uforpligtende online katalog. Du kan uforbindende lægge vores produkter i indkøbskurven i første omgang og til enhver tid korrigere dine indtastninger før afsendelsen ved at bruge den dertil beregnede og forklarede korrektionshjælp i bestillingsforløbet. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du en bindende ordre på varerne i indkøbskurven. Bekræftelsen på modtagelsen af din ordre sker pr. e-mail straks efter indsendelsen af ordren.

Hvornår kontrakten er indgået med os, afhænger af den af dig valgte betalingsmetode:

Efterkrav 

Vi accepterer din ordre ved at sende en erklæring om accept i separat e-mail eller ved levering af varen inden for to dage.

Forudbetaling
Vi accepterer din ordre ved at sende en erklæring om accept i separat e-mail inden for to dage, hvori vi oplyser dig om vores bankforbindelse.

PayPal Plus
Gennem betalingstjenesten PayPal Plus tilbyder vi forskellige betalingsmåder som PayPal-tjenester. Efter afgivelse af ordren bliver du omdirigeret til hjemmesiden for online-udbyderen PayPal. Her kan du indtaste dine betalingsinformationer og bekræfte betalingsanvisningen til PayPal. På denne måde indgås kontrakten med os.

3. Kontraktsprog, lagring af kontrakttekst
Det tilgængelige sprog for indgåelse af kontrakten er dansk. 

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordreinformationer og vores generelle betingelser og vilkår via e-mail. Af sikkerhedsmæssige grunde er kontraktteksten ikke længere tilgængelig via internettet.

4. Leveringsbetingelser

Udover de angivne produktpriser påløber der forsendelsesomkostninger. Nærmere oplysninger om størrelsen på forsendelsesomkostningerne fås ved tilbuddene.

I princippet har du mulighed for selvafhentning hos Biker Outfit Schleswig GmbH, Schubystr. 142, 24837 Slesvig, Tyskland i følgende åbningstider: Kl. 10:00 - 18:00.

5. Betaling

Følgende betalingsmåder er i princippet til rådighed i vores butik:

Forudbetaling
Hvis du vælger forudbetaling som betalingsmåde, angiver vi vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varen efter modtagelse af betaling.

Efterkrav
Du betaler købesummen direkte hos omdeleren. Der påløber yderligere 7,00 euro som omkostninger. 

PayPal Plus
Gennem betalingstjenesten PayPal Plus tilbyder vi forskellige betalingsmåder som PayPal-tjenester. Du bliver omdirigeret til hjemmesiden for online-udbyderen PayPal. Her kan du indtaste dine betalingsinformationer, anvendelsen af dine data ved PayPal og bekræfte betalingsanvisning til PayPal.

Hvis du har valgt PayPal som betalingsmåde, skal du, for at kunne betale fakturabeløbet, være registreret hos PayPal eller registrere dig først og legitimere dig med dine adgangsoplysninger. Betalingen udføres automatisk af PayPal straks efter bekræftelsen af betalingsanvisningen. Yderligere informationer fås under bestillingsprocessen. 

Hvis du har valgt kreditkort som betalingsmåde, behøver du ikke at være registreret hos PayPal for at kunne betale fakturabeløbet. Betalingen udføres straks efter bekræftelsen af betalingsanvisningen og efter din legitimering som retmæssig kortindehaver fra dit kreditkortforetagende på opfordring af PayPal, og dit kort bliver debiteret. Yderligere informationer fås under bestillingsprocessen. 

Hvis du har valgt debitering som betalingsmåde, behøver du ikke at være registreret hos PayPal for at kunne betale fakturabeløbet. Ved at bekræfte betalings-anvisningen, giver du PayPal et debiteringsmandat. Du vil blive informeret af PayPal om datoen for debiteringen (såkaldt forhåndsanmeldelse). Ved afgivelsen af debiteringsmandatet straks efter bekræftelse af betalingsanvisningen opfordrer PayPal sin bank til at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen udføres og din konto debiteres. Yderligere informationer fås under bestillingsprocessen. 

Hvis du har valgt faktura som betalingsmåde, behøver du ikke at være registreret hos PayPal for at kunne betale fakturabeløbet. Når adresse og kreditværdighed er kontrolleret og ordren er afgivet, overdrager vi vores krav til PayPal. I dette tilfælde kan du kun indbetale til PayPal med frigørende virkning. For betalingsbehandlingen via PayPal gælder - som supplement til vores vilkår og betingelser - PayPals vilkår og betingelser og databeskyttelseserklæring. Yderligere informationer og PayPals fuldstændige vilkår og betingelser finder du her:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE

6. Ejendomsforbehold

Indtil den fulde betaling af varen, forbliver den vores ejendom.

7. Garantier

Det lovmæssige ansvar for mangler gælder. Informationer om relevante supplerende garantier og deres nøjagtige betingelser finder du altid vedlagt produktet og på særlige informationssider i online-butikken.

8. Adfærdskodeks

Vi er underlagt følgende adfærdskodeks:
Trusted Shops kvalitetskriterier
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

9. Konfliktløsning

Den Europæiske Kommission stiller en platform til rådighed for online konfliktløsning (OS), som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Vi er villige til at deltage i en udenretslig forligsprocedure foran en forbrugerforligsinstitution. 
Den kompetente generelle forbrugerforligsinstans er den Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.


Generelle forretningsbetingelser udstedt med Trusted Shops retstekstforfatteren i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke advokater. Ved tvivlsspørgsmål gælder den tyske version. 

Loading...